Copyshop

Bestanden aanleveren voor drukwerk en print dient goed te gebeuren om fouten te voorkomen en de beste kwaliteit te krijgen.
Hieronder staan aanwijzingen voor het juist aanleveren van digitale bestanden aan onze copyshop en drukwerk.
Dit is geen complete handleiding, neem in geval van twijfel contact met ons op.

 

Aanleveren via email tot 10 Mb 

Amersfoort: print@foto-groep.nl  

Doorn: doorn@foto-groep.nl

Harderwijk: harderwijk@foto-groep.nl

Heerenveen: heerenveen@foto-groep.nl

Leeuwarden: leeuwarden@foto-groep.nl

Aanleveren via wetransfer vanaf 10 Mb 

Amersfoort via Wetransfer 

Doorn via Wetransfer

Harderwijk via Wetransfer

Heerenveen via Wetransfer

Leeuwarden via Wetransfer

Aanleveren op CD, DVD of memorystick is ook mogelijk.

Geschikte programma’s voor opmaak zijn:  

  • Adobe Indesign
  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop

Naast het opgemaakte bestand dienen alle gebruikte lettertypen en al het beeldmateriaal apart meegeleverd te worden. Photoshop-bestanden samenvoegen naar één laag en bewaren als TIFF. Illustrator-bestanden als EPS aanleveren, bij voorkeur de lettertypen omgezet naar lettercontouren. 
  
Programma’s zoals Word, PowerPoint of Excel zijn niet geschikt voor opmaak, maar meer voor platte teksten.

PDF 
Bestanden bij voorkeur aanleveren als Certified PDF (CPDF).

Resolutie 
Voor bestanden die gedrukt moeten worden gelden andere eisen dan voor bestanden die geprint of op een website gebruikt moeten worden. Het belangrijkste verschil is de benodigde resolutie van het gebruikte beeldmateriaal. Resolutie wordt gemeten in dpi (dots per inch), oftewel het aantal punten per inch. Beeldschermen werken op een resolutie van 72 dpi, daarom zal voor gebruik op een website een resolutie van 72 dpi voor het beeldmateriaal voldoende zijn. Voor druk- en printwerk is echter een resolutie van 300 dpi nodig, ruim 4 keer zoveel als voor een beeldscherm dus. Omgekeerd geredeneerd betekent dit dat beeldmateriaal van een website slechts op een kwart van de afgebeelde grootte gedrukt kan worden.

RGB-CMYK 
Een ander belangrijk verschil betreft de gebruikte kleursystemen. Beeldschermen werken met de drie kleuren rood, groen en blauw (RGB), waarmee mengkleuren worden gevormd. Full colour druk- en printwerk wordt gemaakt met behulp van vier kleuren: cyaan, magenta, geel en zwart (CMYK). Regelmatig wordt vergeten het beeldmateriaal om te zetten naar CMYK waardoor foute resultaten ontstaan tijdens het drukken of printen. Bij zwart-wit moet het beeldmateriaal van RGB omgezet worden naar grijswaarden (grayscale).

JPG 
Een veel gebruikt bestandsformaat voor foto’s op internet is JPG. JPG-bestanden zijn gecomprimeerd waardoor ze kleiner zijn en internetpagina’s sneller kunnen laden. Die compressie gaat wel ten koste van de kwaliteit. Zeker als een bestand enkele keren opnieuw wordt bewaard neemt de kwaliteit snel af. Voor drukwerk is TIFF het beste bestandsformaat. Hierbij wordt geen compressie toegepast.

Afloop 
Er wordt in de regel gedrukt op vellen papier die groter zijn dan het af te leveren drukwerk. Dit houdt in dat het drukwerk na het drukken moet worden “schoongesneden” tot het uiteindelijke formaat. Als een document kleurvakken of beeldmateriaal bevat die precies tot aan de rand lopen, bestaat het risico dat er na het snijden een wit randje te zien blijft. Daarom moeten die vlakken of foto’s over de rand van het document geplaatst worden, tot 3 mm daarbuiten. Dit gebied buiten het document wordt de afloop genoemd.

Onze winkels met Copyshops

Amersfoort Doorn Harderwijk Heerenveen Leeuwarden
Tel 088 08 08 211 Tel 088 08 08 244 Tel 088 08 08 266 Tel 0513 62 88 81 Tel 088 08 08 255
Email Amersfoort Email Doorn Email Harderwijk Email Heerenveen Email Leeuwarden