Meer dan de som der delen

De samenwerking “Foto-Groep” is in 2010 ontstaan uit de sterke overtuiging dat bij het bundelen van krachten de klant én ondernemer baat hebben. De klant verwacht goed geholpen te worden en kwaliteit te ontvangen. De ondernemer wil meer aanbieden aan de foto-hobbyisten dan alleen een koude verkoop.

Omdat er maar zoveel tijd in een dag zit en er bij ondernemerschap veel meer komt kijken dan een klant helpen, blijft er vaak te weinig ruimte over om die service aan te bieden, die je als ondernemer eigenlijk wilt geven. Bovendien heeft iedereen zijn eigen sterke punten die hem makkelijk afgaan, ook bij ondernemerschap, maar ook zwakkere kanten, die (te)veel tijd vergen. Door talenten voor elkaar in te zetten en elkaar ondersteuning te bieden, blijft er meer tijd over voor service van hoog niveau aan de klant.

Deze formule van samenwerking, op basis van onderling vertrouwen en het elkaar gunnen, biedt heel veel voordelen. De klant ontvangt meer tijd en kwalitatieve aandacht en zal eerder geneigd zijn even binnen te lopen, waardoor er tijdens bijvoorbeeld uitleg van apparatuur meer de diepte ingegaan kan worden en dus een hoger serviceniveau geboden kan worden. Gebleken is dat de klant hier meer behoefte aan heeft, dan online kopen en het zelf uitvinden. Dit heeft natuurlijk voor de ondernemer weer een positief effect op de klantenbinding en concurrentiepositie binnen de regio.

 

Foto-Groep

De Foto-Groep staat voor hoogwaardige service en kwaliteit. De Groep willen niet alleen de beste apparatuur aanbieden, maar juist ook als sparring partner voor onze klanten en geïnteresseerden optreden. Het doel is om meer mensen in de winkels te krijgen en uitgebreid de tijd te kunnen nemen om de hobbyist beter te begeleiden. Uiteindelijk zullen onze Foto-Groep-leden servicepunten door het hele land zijn. Inclusief koffie-corner, waar niet alleen de afgedrukte foto’s besproken kunnen worden, maar waar ook tips gegeven kunnen worden over andere aspecten van de fotografie.

 

Partner up!

Aansluiten bij de Foto-Groep betekent voor u als ondernemer dat u uw eigen identiteit en eigen klantenkring behoudt. Uw winkel wordt regionaal servicepunt van de Foto-Groep met behoud van uw naam, maar met de toevoeging ‘Foto-Groep’. U wordt opgenomen in de gezamenlijke website van de Foto-Groep, omdat wij als één naar buiten treden. U besluit zelf waar u in de groep van profiteert (bijvoorbeeld hulp bij de boekhouding) en welk talent u zelf besluit in te brengen ten behoeve van uw collega’s (bijvoorbeeld inkoopvoordelen uitonderhandelen, of vormgeven van de website). Er zijn geen verplichtingen; er wordt enkel een kleine bijdrage in de kosten die voor de Foto-Groep gemaakt worden (websitebeheer etc.), van u gevraagd. Deze worden gelijkmatig verdeeld over de deelnemers. Kostenbesparing is zoveel mogelijk gewaarborgd door het concept ‘talent voor talent’. Op de andere tabbladen kunt u lezen over ons gezamenlijk telefoonsysteem en gezamenlijke webshop.

Om een geslaagde samenwerking te creëren en samen sterk te blijven, is het belangrijk open te staan voor groei, te willen delen met elkaar, openheid van zaken te willen geven en open te staan voor bijvoorbeeld een gezamenlijk voorraadbeheer. U begrijpt hieruit dat “vertrouwen in de samen-werking” hierin een essentieel onderdeel is. Eens per maand vindt een kort overleg plaats, waarbij de samenwerking met elkaar, voortgang per winkel, hulpvragen op elk gebied van uw onderneming, nieuwe kansen en ideeën voor acties per winkel of per groep besproken kunnen worden. Het uiteindelijke doel is landelijke dekking door de Foto-Groep, waarbij per regio een ondernemer is aangesloten.

Wanneer uw interesse is gewekt en u zou graag eens vrijblijvend en persoonlijk kennismaken, nodigen wij u uit contact op te nemen met René Loman. Dit kan via het mailadres: kantoor@foto-groep.nl  of via telefoonnummer (088) 08 08 222.

Hij vertelt u graag meer per telefoon of in een persoonlijk kennismakingsgesprek.