Totaal (incl. btw): € 0,00

Rogue Umbrella Travel Kit (38" w/ Diffuser + 32" Shoot Thr

Bestelbaar (niet op voorraad)

Foto-Groep prijs € 119,99De voordelen van de Foto-Groep:
 

Levertijd: 1 werkdag (indien voorradig)

 

10 winkels in Nederland

 

Apparatuur inruil mogelijk

 

7 jaar garantie (Aankoop boven de € 1000,-)

 

Gratis verzending boven € 100,-

Korte beschrijving :

The Rogue Umbrella Travel Kit includes a 38" umbrella with diffuser and a 32" shoot through umbrella for professional lighting on the go.
The Rogue Umbrella Travel Kit is a must-have accessory for photographers on the go. This kit includes a 38" umbrella with a diffuser and a 32" shoot-through umbrella, providing you with versatile lighting options for any shooting situation. The 38" umbrella with a diffuser is perfect for creating soft, diffused lighting. The diffuser helps to spread the light evenly, reducing harsh shadows and creating a more flattering and natural look. Whether you're shooting portraits, still life, or product photography, this umbrella will help you achieve professional results. The 32" shoot-through umbrella is ideal for creating a more direct and focused light. This umbrella allows you to shoot through the fabric, which helps to concentrate the light on your subject. This is great for highlighting specific areas or creating dramatic lighting effects. Whether you're shooting fashion, beauty, or outdoor photography, this umbrella will give you the control you need to create stunning images. Both umbrellas in this kit are lightweight and compact, making them perfect for travel. They easily fold down and fit into the included carrying case, so you can take them with you wherever you go. Whether you're shooting on location or in a studio, this kit will ensure that you always have the right lighting tools at your disposal. In addition to their portability, these umbrellas are also incredibly easy to set up. They feature a simple and intuitive design, allowing you to quickly and effortlessly assemble them. This means less time spent on setup and more time focused on capturing the perfect shot. The Rogue Umbrella Travel Kit is compatible with most standard light stands and umbrella brackets, making it a versatile addition to your photography gear. Whether you're a professional photographer or a hobbyist, this kit will help you elevate your photography to the next level. In conclusion, the Rogue Umbrella Travel Kit is a must-have for photographers who are always on the move. With its versatile lighting options, portability, and ease of use, this kit will help you achieve professional results no matter where you are. Invest in this kit today and take your photography to new heights.