Totaal (incl. btw): € 0,00

7 jaar Garantie

De Foto-groep bied u de gelegenheid om uw apparatuur met 7 jaar leveranciers garantie te voorzien. Als Foto-groep verlengen wij de garantievoorwaarden van de leverancier. Hier onder vindt u de voorwaarde van de garantie:

Garantie voorwaarden

1. De garantieperiode bedraagt het aantal jaren dat op de kassabon staat vermeld en start op de dag van aankoop.
2. De fabrieksgarantie wordt door Foto-Groep bv verlengd.
3. Wij verhelpen gebreken aan uw fotoapparatuur die aantoonbaar het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten.
4. Er geldt geen garantieplicht wanneer het gebrek is veroorzaakt door een gebruiksfout.
5. Bij een aanspraak op de garantie wordt de fotoapparatuur naar onze keuze gratis gerepareerd of vervangen door een probleemloos werkend en gelijkwaardig product.
6. Vervangen fotoapparatuur/onderdelen worden eigendom van de Foto-Groep bv
7. Werkzaamheden in verband met deze garantie verlengen de garantietermijn niet en zetten ook geen nieuwe garantietermijn in werking
8. Verdergaande of andere aanspraken zijn uitgesloten
9. De garantieperiode is geldig indien u in het bezit bent van een aankoopnota met de vermelding: “X” jaar garantie.
10. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het betreffende product, de garantie is niet overdraagbaar.